BATOM LIPSTICK - 110 CACAU - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 115 ROSA ELEGANCE - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 117 VINHO CINTILANTE - KOLOSSBATOM LIQUIDO MATE - 13 OUSADA - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 131 ECLIPSE - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 132 MOUSSELINE - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 134 VIA LACTEA - KOLOSSBATOM LIQUIDO MATE - 14 ATRAENTE - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 144 PÉTALA - KOLOSSBATOM LIPSTICK - 148 VERMELHO QUEIMADO - KOLOSS